Leningen & Kredieten

voor particulieren


Financial Lease

voor ondernemers


Persoonlijke lening

Zekerheid omtrent looptijd en rente

Ontstaat er een restschuld bij de verkoop van jouw woning? Of denk je na over een verbouwing in de woning zoals een aanbouw, een dakkapel, een nieuwe keuken of de aanschaf van een auto of caravan? En je wilt zekerheid omtrent looptijd en rente? Dan is een aflopend krediet iets voor jou. Deze kredietvorm wordt vaak gebruikt om productaankopen te financieren waarbij de gehele koopsom in één keer moet worden voldaan en er daadwerkelijk wordt afgelost. Voor een aflopend krediet betaal je maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing over een vaste looptijd. Je weet dan van te voren waar je aan toe bent. Voor alle vormen van aflopend krediet gelden deze producteigenschappen. Daarnaast voldoet een persoonlijke lening aan alle eisen om fiscaal te profiteren van renteaftrek bij een restschuld financiering en aankoop of verbouwing van de eigen woning.

Persoonlijke lening

Je kunt een bedrag lenen van minimaal € 5.000,00 tot maximaal € 75.000,00 die je in 6 - 120 maanden terugbetaalt. Dat kan nuttig zijn voor b.v. een verbouwing, aankoop keuken of boot. Je kunt een persoonlijke lening afsluiten t/m je 72-jarige leeftijd en deze dient vóór het 74e levensjaar te zijn beëindigd. Een enkele bank biedt onder speciale voorwaarden de mogelijkheid voor een looptijd tot 180 maanden om een aldaar lopend rentekrediet (zonder aflossing) om te zetten naar een pesoonlijke lening.

Eigen Woning Krediet
Er is ook een persoonlijke lening met meer mogelijkheden en een extra rentekorting indien je in het bezit bent van een eigen woning. Wij beschikken over een Eigen Woning Krediet die je kunt aflsluiten t/m 68 jaar en deze dient afgelost te zijn in de maand waarin je 74 jaar wordt.

Zelfstandigen met huurwoning nu ook mogelijk
Zelfstandigen met een huurwoning kunnen nu ook een lening krijgen voor een besteding in de privé sfeer.
Geen jaarcijfers nodig voor ondernemers met vrije beroepen. Aantoonbare ervaring en een aanslag inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar is voldoende.

Lenen t/m 68 jaar
Mensen worden ouder en daarom zijn er meer mogelijkheden om te lenen op oudere leeftijd. Met de persoonlijke lening kan dit zoals bovenstaand omschreven t/m 68 jaar. Wanneer je flexibel wilt lenen op oudere leeftijd kan dat ook met een doorlopend krediet. Voor die producteigenschappen verwijzen wij je naar de pagina omtrent het doorlopend krediet.

Een persoonlijke lening is geschikt indien:

  • je een hoger bedrag wilt lenen
  • je zekerheid belangrijk vindt
  • leeftijd bij aanvragen minimaal 21 en maximaal 68 jaar. Eindleeftijd 74 jaar
  • te lenen bedrag tussen € 5.000,00 en € 75.000,00
  • voldoet standaard aan fiscale eisen renteaftrek bij de daarvoor geldende bestedingen

Financial lease voor auto's en bedrijfsmiddelen
Financial lease is een kredietvorm op basis van Huurkoop met eveneens een vaste looptijd en een vaste rente. Voor die producteigenschappen verwijzen wij je naar de pagina omtrent financial lease.